Årets ildsjel 2015

Friluftslivsprisen ble etablert i 1995. Prisen er den mest høythengende innen norsk friluftsliv.

I 2013 ble ”Ildsjelprisen” etablert som en heder til lokale ildsjeler. NRK Naturredaksjonen og nettstedet UT.no samarbeider med prisgivere og arrangører om prisen. Fjorårets vinner var Robert Dale Oen fra Bergen. Eget TV-program fra finalearrangementet på Stenberg på Toten hadde mer enn 400.000 seere. Prisgivere er Helsedirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Friluftslivets Fellesorganisasjon og festivalen ”Friluftsliv for alle.”

Invitasjon – forslag til kandidater

Ildsjelprisen 2015

Kandidaten må på en forbilledlig måte ha utmerket seg lokalt. Det kan være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Kandidatenes arbeid må kunne samles i begrepet ”la naturopplevelser gå i arv”.
Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger til folk flest, praktisk eller samfunnsmessig organisering og tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig bruk av naturen. Kandidatene kan ha sitt virkeområde i alle deler av norsk natur; – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.
Juryen ber om at forslagsstillerne skiller på friluftslivsaktiviteter og på typisk idrettsaktiviteter. Idretten har, som kjent, sin egen og velfortjente ildsjelpris.
Tre kandidater blir av juryen for Den norske friluftslivsprisen kåret til finalister. Disse blir invitert til Raufoss og Stenberg finalehelga med gratis reise og opphold som sponses av Norsk Tipping – inkl. et premiebeløp. Vinneren mottar 150.000 kr. og de to øvrige finalistene mottar 35.000 kr. hver som i sin helhet skal disponeres til et friluftslivsformål i lokalmiljøet. Se www.friluftslivforalle.no

Forslagsfrist er 10. februar.

Forslag på ”Årets Ildsjel 2015” kan meldes inn på UT.no eller sendes til nedenstående adresse:

Vennlig hilsen
Arne D. Danielsen
Juryens sekretær

Mjølkevegen 83,
2825 Gjøvik
arnedd@online.no
Telefon: 90 15 42 14