Oppføringer av Webmaster

Endringer på våre landsomfattende seriemarsjer

Fra og med 2018, vil vi ikke lenger produsere stoffmerker for, Vårsleppet, Sommertrimmen og høstvandringen. Etterspørselen er minimal og vi sitter igjen med store mengder stoffmerker. Vinterserien, sommerserien og Julemarsjen, vil fortsatt beholde stoffmerkene, da det selges en del av disse. Vi fjerner også kravene på Sommer- og vinterserien, angående sølv og gullmedaljer, man kan […]

Internasjonal kalender 2018

Har hatt kontakt med hovedkontoret i Tyskland, i år blir det ikke noen International kalender, det selges forlite av denne publikasjonen, så restopplaget er for stort. Folk i dag bruker helt andre kanaler for å finne ut av marsjer og steder. Så ingen kalender i år.

Arrangør forbundsting 2019

På forbundstinget på Sortland, var det en søker for å arrangere neste forbundsting i 2019, dette var Gjøvik Vandrerhjem. Vi har nå hatt kontakt med Gjøvik om det forestående tinget, de har ikke kapasitet i sin møtesal, maks seksti personer kan få plass, så dette blir litt lite. Ble enige med de om å droppe […]

Nytt fra Forbundskontoret

Dere har vel fått med dere at det er endinger i pris på abonnementet på vårt blad Turmarsjnytt. Vi har jo operert med to priser på bladet, det ene er en klubbpris og så har vi enkeltabonnement, som har vært dyrere enn en klubb abonnement. Dette kan virke litt rart, men slik har det vært […]