Oppføringer av Webmaster

I Armfeldts fotspor

fra 24.8 til 31.8 arrangerer Støren SPK «I Armfeldts fotspor». se vedlegg for detaljer Kontakt: Asbjørn Furunes, tlf.: 45 23 33 44, ev. på mail: asbjorn.furunes@gauldalen.no. Videre kan Jann Rønning, tlf.: 91 99 78 10, og Jo Vegard Hilmo, tlf.: 95 27 27 35, kontaktes.

Stolpejakt og IVV i Nittedal

Vi prøver noe nytt. Det blir IVV stempling på stolpejakt i Nittedal. Tar du 45 stolper får du 5km i kortet og 1 deltagerstempel Tar du 90 stolper får du 10km i kortet og 1 deltagerstempel Tar du 100 stolper får du 15km i kortet og 1 deltagerstempel OBS: Det er kun stolper tatt i […]

Betalinger og purringer

Som dere alle har blitt informert om, har vi nå satt ut vårt regnskap til Oslo Økonomitjenester. Faktureringen blir jo foretatt på vårt kontor som vanlig, men videre oppfølging er da overlatt til Oslo Økonomitjenester med alt dette måtte medføre. En del lag har fått mail eller telefon fra meg angående ubetalte fakturaer, noe som […]