Oppføringer av Webmaster

I Armfeldts fotspor

fra 24.8 til 31.8 arrangerer Støren SPK «I Armfeldts fotspor». se vedlegg for detaljer Kontakt: Asbjørn Furunes, tlf.: 45 23 33 44, ev. på mail: asbjorn.furunes@gauldalen.no. Videre kan Jann Rønning, tlf.: 91 99 78 10, og Jo Vegard Hilmo, tlf.: 95 27 27 35, kontaktes.

Stolpejakt og IVV i Nittedal

Vi prøver noe nytt. Det blir IVV stempling på stolpejakt i Nittedal. Tar du 45 stolper får du 5km i kortet og 1 deltagerstempel Tar du 90 stolper får du 10km i kortet og 1 deltagerstempel Tar du 100 stolper får du 15km i kortet og 1 deltagerstempel OBS: Det er kun stolper tatt i […]