Betalinger og purringer

Som dere alle har blitt informert om, har vi nå satt ut vårt regnskap til Oslo Økonomitjenester.

Faktureringen blir jo foretatt på vårt kontor som vanlig, men videre oppfølging er da overlatt til Oslo Økonomitjenester med alt dette måtte medføre.

En del lag har fått mail eller telefon fra meg angående ubetalte fakturaer, noe som skulle være helt unødvendig med det systemet vi har i dag. Fra kontorets side har vi gjort dette for å unngå at deres fakturaer blir sendt til inkasso, noe som medfører økte utgifter for dere. Dette tar mye av tiden hos oss, noen av dere responderer på henvendelsen, mens andre neglisjerer oss totalt.

Hvorfor vi maser på disse fakturaene er, at dette er en del av våre driftsmidler som ikke kommer inn og det er ikke lett å drifte hvis disse midlene ikke er på plass. Det som er viktig i deres organisasjon, er at vi får den riktige infoe om hvor fakturaene skal sendes, det er mange ganger at det er justeringer i styrene, da er det viktig at dere sender oss oppdaterte mail -adresser til de som står for utbetalingene. Men fra nå av blir det slutt på at dere får en henvendelse fra oss, i fremtiden kommer det en purring og deretter inkassokrav fra vårt regnskapskontor.

Eventuelle feil ved utsendt faktura, kontakt kontoret, slik at ting blir riktig og dere får eventuelt en ny faktura. Vi håper dere tar dette til etterretning, slik at dere unngår unødvendige utgifter.

Med hilsen
Roy Tait
Daglig leder