En merkedag på forbundskontoret

Tirsdag 30. april hadde vi invitert flere hedersmennesker til forbundskontoret for en hyggelig og minnerik høytidsdag med bevertning og utdeling av gaver og hedersbevisninger.

Inger_hedresInger Sørlie hadde sin siste dag på kontoret etter nærmere åtte års virksomhet. Først som regnskapsansvarlig og deretter i de siste årene frem til april 2012 som daglig leder. Inger har stått på for Norges Turmarsjforbund i disse årene og ikke latt seg knekke verken av sykdom eller arbeidsmengde. En klok dame som har opparbeidet seg masse kunnskap og har en allsidighet som mangler sidestykke. Ønsker Inger mange fine år videre i livet.

MalfridogAsbjorn_hedresVidere hedret vi Målfrid og Asbjørn som i en årrekke har møtt opp på kontoret og pakket nødvendig materiell for utsendelse til alle marsjene samt andre oppgaver som de med glede har utført. Slike mennesker er unike og det var med stor glede vi delte ut hedersbevisninger for fortjenestefull innsats i alle de årene som har gått og med håp om at vi kan benytte dem også i årene som kommer.

Nyvalgt president Roy Tait sto for utdelingen og sa noen fine ord i den forbindelse. Det ble en veldig hyggelig sammenkomst og for Norges Turmarsjforbund har disse menneskene hatt og vil ha en stor betydning.

Med vennlig hilsen
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder