Internasjonal kalender 2014

Som tidligere annonsert vil det ikke bli utstedt en 2014 utgave av «International World Report» ( Internasjonal kalender) i papirform.

Imidlertid er det igangsatt et arbeide fra IVV sentralt om å erstatte denne med en elektronisk online versjon for 2015. Dette er et omfattende prosjekt som vil kreve omfattende forberedelser og koordinering fra samtlige IVV – medlemsland hvor også vi er involvert. Dette arbeidet vil bli utført i løpet av 2014.

Dersom det er spørsmål om turer internasjonalt i løpet av 2014 bes samtlige medlemmer gå inn på websiden www.ivv-web.org Der vil det bli tilført en ny applikasjon til Deres hjemmeside og så snart den er tilgjengelig vil vi informere om dette.

Med vennlig hilsen
Norges Turmarsjforbund
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder