Internasjonale begivenheter

Vedlagt følger en oversikt over internasjonale begivenheter i 2016 og 2017 i regi av IVV Internasjonalt h.h.v.

– Europiade, Østerrike i juni 2016
– Asianpad, Taiwan i november 2016
– IVV Olympiade, Tyskland 2017

Vedleggene viser samtidig aktuell e-postadresse www.ivv-web.org for ytterligere informasjon om arrangementene.

Med vennlig hilsen
Norges Turmarsjforbund
Per-Ivar Lanesskog
Daglig leder