Ny prisliste

Vår nye prisliste gjeldene fra 01.01.18, blir sendt alle klubber pr mail, samt at den blir lagt ut på vår hjemmeside og Facebook. Prisene er ikke justert mye, noen få endringer ble vedtatt på tinget i Sortland og resterende priser er justert fra vårt kontor. Vi har ikke justert prisene på mange år, men som ellers i samfunnet, ting blir dyrere, så det er årsaken.