Nytt fra Forbundskontoret

Dere har vel fått med dere at det er endinger i pris på abonnementet på vårt blad Turmarsjnytt.

Vi har jo operert med to priser på bladet, det ene er en klubbpris og så har vi enkeltabonnement, som har vært dyrere enn en klubb abonnement. Dette kan virke litt rart, men slik har det vært i mange år.

Nå er styret blitt enige om at det blir felles pris for begge typer abonnement. Fra og med medio oktober blir det sendt ut fakturaer på nye abonnementet med blad nr 4/med terminliste for 2018 til og med blad nr 3 2018 som gjelder.

Dere klubber må ta kontakt med deres medlemmer for å høre hvem som fortsetter som mottager av bladet. Medlemslister sendes til oss for videre behandling.

Det blir også nye faktureringsrutiner hos oss, vi fakturerer som vanlig fra vårt kontor, men videre behandling, purringer og i verste fall inkasso, er det Oslo Økonomitjenester som tar seg av.