Prisøkning for Turmarsjnytt

Abonnementet for Turmarsjnytt 2019, må dessverre prisjusteres og prisen blir da kr.340.- vi har fått varsler om porto økning i 2019.

Dette er det ikke vi som regulerer, men vi må ta høyde for disse pris justeringen som kommer.

Ikke koselig for noen dette, men det er snakk om kr.5.-pr utgave, så det er vel overkommelig.

Fakturaer for bladet vil bli sendt ut i løpet av noen dager, og vi ønsker at dere får en fin stund med gjennomgang av innholdet.