Registrering av kilometer og deltagerkort

Det er mange av dere som venter på retur av IVV kort, dette gjelder begge typer kort.

Årsaken til at dere må vente kan være flere, kanskje vi er tomme for eventuelle premieringer, eller at det er feil på noen av kortene.

I det siste tilfelle prøver vi å ringe kortinnehaver, men som regel er det ingen svar å få. Så det vi nå vil innføre, hvis dere savner noe vedrørende innleverte kort, ta kontakt med oss, så avklarer vi dette med en gang.

Vi har brukt mange timer på kontoret for å prøve å komme i kontakt med dere, så det fungere sikker bedre, med at dere ringer oss, våre telefon nummere er: 67905536 eller 94088442.

Roy Tait
Daglig leder