Sju nøkler til suksess

Miniseminaret før Forbundstinget 2013 i Trondheim skapte et stort engasjement og blir en rettesnor for hvordan vi sammen skal arbeide fremover i Norges Turmarsjforbund.

Håper at medlemsklubbene kan diskutere innholdet og evt. komme med innspill til oss på forbundskontoret med andre initiativ eller kommentarer. Målsettingen er jo at vi skal se fremtiden lyst i møte og reise oss i forhold til mulighetene som ligger der for å knytte til oss nye turmarsjere og medlemmer til klubbene.

Med vennlig hilsen
Norges Turmarsjforbund
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder