Stolpejakt og IVV i Nittedal

Vi prøver noe nytt. Det blir IVV stempling på stolpejakt i Nittedal.

Tar du 45 stolper får du 5km i kortet og 1 deltagerstempel

Tar du 90 stolper får du 10km i kortet og 1 deltagerstempel

Tar du 100 stolper får du 15km i kortet og 1 deltagerstempel

OBS: Det er kun stolper tatt i Nittedal kommune som gir IVV stempling

Dere må selv laste ned appen og registrere dere. Appen vises frem ved stempling. Som vanlig, kr 20 pr. stempel.

OBS Stolpejakta i Nittedal begynner 15.mai 2018

Nittedal turmarsj

Bjørn 92116208

Anne 95058210