Ut.no – app.

Som et ledd i å utvikle og tilpasse våre turmarsjalternativ har vi besluttet å gi et tilbud i første omgang til de som har PV’er ( permanente vandringer) i sine klubber.

Ut.no er et nettsted med en eksisterende app som kan lastes inn på mobiltelefon og som publiserer informasjon om turer i Norge. På grunnlag av den vil forbundskontoret lage et kart over de enkelte marsjer som også vil bli tilknyttet øvrig informasjon om respektive permanente vandringer. Vår ambisjon er at denne skal være klar og kan benyttes av alle turglade mennesker f.o.m. 01.01.2014.

Vi håper å nå enda flere turglade mennesker og ser markedsføringseffekten dette har for alle klubbene og for Norges Turmarsjforbund samtidig som vi håper å nå flere generasjoner.

Med vennlig hilsen
Norges Turmarsjforbund
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder