PRØYSENMARSJEN: Prøysenhuset

Distanse: 5, 10kmKontaktperson: Marie Beate Rise Telefon: 92 25 45 98 Email: Startsted:Prøysenhuset. Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda

Sommerserien: BYSHEIM VANDRELAG

Distanse: 5, 10kmKontaktperson: Ernst Viggo Kristensen Telefon: 958 37 043 Email: Startsted:Kvisti/Takvam(thunestvedt)

HØSTMARSJEN: ØSTMARKA MARSJKLUBB

Distanse: 6, 12, 20Kontaktperson: Per-Arne Rindalsholt Telefon: 908 26 027 Email: Startsted:Høybråten stasjon. Linjebakken 4, 1087 Oslo