Info fra styret

Forbundsstyret har nå tatt i bruk sin «spalte» under OM FORBUNDET, som heter Info fra styret.  Her vil det bli lagt ut relevant informasjon når nye ting dukker opp, og viktige vedtak som det er nødvendig å formidle raskere enn neste nr av Turmarsjnytt.