Facebook

Som noen av dere allerede har registrert har NTF opprettet sin egen Facebook side.

Vår ambisjon er at dette vil bli et ytterligere viktig kommunikasjonsmedium der vi på en effektiv måte når såvel våre medlemmer samt alle andre som velger «å like» vår side.

Her er det muligheter for alle til å markedsføre sine turmarsjaktiviteter i tillegg til at forbundet løpende vil komme med aktuell informasjon.

Vi vil etter beste evne sørge for en aktiv bruk og sjekke fortløpende om det har kommet kommentarer eller forespørsler som må besvares.

Samtidig ønsker jeg alle aktive turmarsjdeltakere en riktig god sommer med håp om at siden vil bli brukt aktivt til nytte og glede for alle.

Med vennlig hilsen
Norges Turmarsjforbund
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder