Førte vandringer i Trondheim

I år utvider vi sesongen for Førte Vandringer. Lørdag 8. november arrangerer vi tur fra Sirkus.

Start Falkenborgveien 7(ved rundkjøringen) kl 1200. Som vanlig går vi i ukjent løype, men vi kan røpe så mye at det blir en luftig tur over Trondheims etter hvert mange broer.

Vi avslutter turen på et hyggelig sted i Midtbyen, så ta det i betraktning ved valg av ev. parkering.

fortevandringertrondheimbro

Ta med venner og kjente! Turen inngår i Vinterserien på Støren, som for anledningen er lagt til Trondheim.
IVV stempel kr 20,-

Opplysninger:
Roar Bardal, 905 17 980
Per H.Sæbø 970 62 458