Hjemmesiden – vi kan alltid bli bedre!

Til alle engasjerte lesere av våre hjemmesider er vi selvfølgelig opptatt av å bli bedre til enhver tid.

Vi er opptatt av å være et hjelpemiddel, en opplysnings og informasjonskanal og formidle det som engasjerer våre medlemmer og alle andre interesserte av turmarsjer innenlands så vel som i utlandet.

Til å hjelpe oss til å bli et enda bedre produkt trenger vi din hjelp !

Fortell oss hva dere savner, hva som er bra eller dårlig og send det direkte til enten vår hjemmeside(se høyre spalte «Tips og ideer») eller
til vår e-postadresse : ntf@turmarsjforbundet.no
eller direkte til undertegnede på telefon 67 90 55 36

På forhånd takk for hjelpen og ønsker samtidig alle turmarsjentusiaster og andre en aktiv turmarsjsesong.

Med vennlig hilsen
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder