Norges Turmarsjforbund søker etter daglig leder

Norges Turmarsjforbund søker etter daglig leder i 75% stilling ved vårt kontor ved Skårersletta 60 1471 Lørenskog.

Stillingen har følgende kriterier:

• Kontakt med IVV internasjonalt
• Besvare henvendelser på kontoret, brev, mailer og telefoner
• At hjemmesiden er oppdatert til enhver tid
• Forberedelse, gjennomføring, oppfølging av Forbundsting og miniseminar
• Forberedelse av Norgeslekene i samarbeid med respektive klubb
• Bestille materiell og øvrige rekvisita til forbundskontoret, til gunstige priser
• Saksbehandler/rådgiver og alt mulig mann.
• Ansvarlig for økonomi og utarbeidelse av budsjett, prosjektsøknader, søknader og utarbeidelse av rapporter, regelmessige rapporter til kontrollkomiteen.
• Holde handlingsplanen ajour
• Ansvarlig for at materiell blir sendt ut til klubbene
• Representere på diverse møter og arrangement
• Markedsføring
• Lønn etter avtale.

Søknad sendes til vår adresse.