Ny PV 98 – Dragsjørunden – Årnes

Løypa åpnes 3. juni, men offisiell åpning blir først 24. august.

Dette innebærer at det ikke blir noen formell åpning den 3. juni, men kasse med materiell og merking av løypene er på plass fra morgenen av på denne datoen som er en tirsdag.

Videre vil også Dragsjøhytta være åpen fra kl. 14.00 – 20.00 noe som betyr at man i dette tidsrommet kan få kjøpt kaffe, vafler etc. Kart og løypebeskrivelser vil i tillegg bli lagt
ut på UT.no appen.

Vi benytter anledningen til å gratulere arrangøren Dragsjøen Turmarsjklubb med arbeidet og initiativet til å tilrettelegge denne vandringen som samtidig kommer i tillegg til andre aktiviteter som i god tid vil komme på plass før den offisielle åpningen.

Med vennlig hilsen
Norges Turmarsjforbund
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder