Opplysninger til Terminlisten 2012

Vi minner om fristen for innsendelse av opplysningsskjemaer/innmeldelse av marsjer til Terminlisten for 2012.  Fristen er satt til 31.august, og vi håper dere alle klarer å overholde denne fristen, slik at vi får ferdig alt til trykkeriet i tide.  

Gå nøye igjennom og korriger dato, tid, sted etc. slik at alt blir så korrekt som mulig.