Priser for Turmarsjnytt 2015

På grunn av økte priser på trykking av våre publikasjoner vil følgende priser være gjeldende for 2015.

Turmarsjnytt 2015 :

Enkeltabonnement inkl terminliste 2015: Kr. 200.- ekskl. porto
Fellesabonnement A uten terminliste 2015: Kr. 100.- ekskl. porto
Fellesabonnement B med terminliste 2015: Kr. 150.- ekskl. porto

Terminlisten 2015 :

Til medlem: Kr. 60.- ekskl. porto
Utsalgspris: Kr. 80.- ekskl. porto

IVV Europa vandrekalender 2015

Utsalgspris: Kr. 130.- ekskl porto

Med vennlig hilsen
Norges Turmarsjforbund
Per Ivar Lanesskog
Daglig leder