Terminlisten 2013! Marsjer og annonser!

Vi mangler fremdeles en del tilbakemeldinger vedr innmelding av marsjer til Terminlisten for 2013.  Vennligst send påmeldingene til oss snarest, slik at vi får de med i neste års norske terminliste.

Vi har fortsatt god plass og mulighet til å ta i mot annonser for deres arrangement.  Ta gjerne kontakt med kontoret for hjelp til oppsett!