Turmarsjer på Dovre

Sommertrimmen fredag 1/7.16.
Start: Dovre sentrum kl 18.
5 og 10 km i samme trasé som Dovresprinten fra 2015.

Sommerserie lørdag 2/7.16.
Start: P-plass Hundyrju på Dovrefjell kl 10.
5, 10 og 16 km.
Løypa går nordover på gang/sykkelveg, tilbake følger vi den gamle traseen fra 20 km på Dovremarsjen. Enkel rast på Nordseter.

PS: ta kontakt hvis du ønsker lengre distanse. Opplysninger: Grethe 90160817, 61242302 eller dovre@st.yx.no