Sommerserien: Fosen Gang- og vandrelag

Distanse: 5, 10 Kontakt: Ole-Morten Sletvold, 934 31 480 Start: Kontakt arr, Fellesstart Starttid: Ta kontakt med arrangør

PRØYSENMARSJEN: Prøysenhuset

Distanse: 5, 10 Kontakt: Marie Breate Rise, 92 25 45 98 Start: Prøysenhuset, Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda

HØSTMARSJEN: Østmarka Marsjklubb

Distanse: 6, 12, 20 Kontakt: Per-Arne Rindalsholt, 908 26 027 Start: Høybråten stasjon, Linjebakken 4, 1087 Oslo

Sommerserien: Fosen Gang- og vandrelag

Distanse: 5, 10 Kontakt: Ole-Morten Sletvold, 934 31 480 Start: Kontakt arr, Fellesstart Starttid: Ta kontakt med arrangør