Sommerserien: Østmarka Marsjklubb

Distanse: 5, 10 Kontakt: Anders Johan Pedersen, 934 91 929 Start: Velhuset, Høybråten stasjon linjebakken 4, OBS Ført vandring kl 1800

Kveldsmila: FSK Mila

Distanse: 5, 10 Kontakt: Anne-Grethe Woie, 932 53 264 Start: Rødtvet skole, Sandåsveien 1, 0956 Oslo

Mila-vandringen: FSK Mila

Distanse: 5, 12, 18, 22 Kontakt: Anne-Grethe Woie, 932 53 264 Start: Rødtvet skole, Sandåsveien 1, 0956 Oslo

Sommerserien: Østmarka Marsjklubb

Distanse: 5, 10 Kontakt: Anders Johan Pedersen, 934 91 929 Start: Velhuset, Høybråten stasjon linjebakken 4, OBS Ført vandring kl 1800

Østmarkmarsjen: FSK Mila

Distanse: 6, 11, 20 Kontakt: Anne-Grethe Woie, 932 53 264 Start: Skullerudstua, General Ruges vei 106, 0692 Oslo

Høstmarsjen: Østmarka Marsjklubb

Distanse: 6, 12, 20 Kontakt: Per-Arne Rindalsholt, 908 26 027 Start: Høybråten stasjon, Linjebakken 4, 1087 Oslo

Sommerserien: Østmarka Marsjklubb

Distanse: 5, 10 Kontakt: Anders Johan Pedersen, 934 91 929 Start: Velhuset, Høybråten stasjon linjebakken 4, OBS Førtvandring kl1800