Endringer Terminlisten i Trøndelag

Tønsåsen rundt / Lånke IL. Endres fra 7.jun til 1.juni

Brumarsjen / Frosta TMF. Endres fra 19.jun til 12.juni
Falstadmarsjen / Frosta TMF. Endres fra 20.jun til 13.juni
Klostermarsjen / Frosta TMF. Endres fra 20.jun til 13.juni
Frostatingsmarsjen / Frosta TMF. Endres fra 21.jun til 14.juni

Ørlandet i vinden del 2/Fosen gang og vandrelag. Endres fra 29.aug til 5. sept
Ørlandet i vinden del 3/Fosen gang og vandrelag. Endres fra 29.aug til 5. sept
Ørlandet i vinden del 4/Fosen gang og vandrelag. Endres fra 29.aug til 5. sept

Byåsenmarsjen/Byåsen IL, fra 30. aug til 6. sept