NVIO – Avdeling Oslo avlyser marsj 22.10

Grunnet uforutsette omstendigheter ser NVIO avd. Oslo seg nødt til å avlyse den berammede FN marsjen Oslo lør. 22. oktober.

NVIO avd. Oslo er innforstått med at dette er meget knapp frist opp mot arrangementet, men i den nåværende situasjon er det ikke mulig å gjennomføre denne. Vi beklager dette meget sterkt og de ulemper dette måtte medføre.

Med vennlig hilsen,

Bjørnar Lunde

NVIO avd. Oslo