Nytt stempelsted Holmestrand

Følgende PV’er har nytt stempelsted:
PV 26 – Holmestrand Byvandring
PV 117 – sykkel Holmestrand – Sande

Da Shell, Holmestrand ble stengt fra nyttår vil disse stempel
befinne seg i mappa på Esso, Storgt. 31, Horten
(sammen med stempel for Horten Byvandring)
Om det blir ny drift av kiosken på stasjonen håper vi
fortsatt å kunne stemple i Holmestrand så snart dette er avklart.