Vinterserien: Grenland MK

Distanse: 5, 10 Kontakt: Ivar E Hovland, 911 24 157 Start: Eidangerhallen Porsgrunn  

Vinterserien: Grenland MK

Distanse: 5, 10 Kontakt: Ivar E Hovland, 911 24 157 Start: Langangen ved skolen  

Vinterserien: Grenland MK

Distanse: 5, 10 Kontakt: Ivar E Hovland, 911 24 157 Start: Vestsida skole, Porsgrunn  

Vinterserien: Grenland MK

Distanse: 5, 10 Kontakt: Ivar E Hovland, 911 24 157 Start: Skøytehallen, Skien fritidspark