Til nå har Asianpiad vært avholdt i Korea og Japan.

Neste Asianpiad arrangeres 12-13 november 2016 i Taipei, Taiwan.

For mer informasjon se www.ivv-web.org