Dette er også et opplegg initiert og startet opp av Internationaler Volksport Verband, altså IVV, og følges opp av IVV`s styre direkte ved Frantisek Moser, adresse kommer.

Her kjøper du også et deltakerpass (fåes på NTF sitt kontor) til kr. 400,-.

Regler
1) Du skal ha deltakerstempel fra to IVV-olympiader (OL i Seefeld i var første mulighet)
2) Du skal ha deltakerstempel fra to forskjellige land på tre forskjellige kontinenter. (F. Eks. Europa, Nord Amerika og Oceania)
3) Alle typer arrangement teller, bare øvelsen er IVV godkjent.
4) Det er ingen tidsbegrensning, du kan bruke så lang tid du vil.