Permanente vandringer (PV) er et tilbud som kan benyttes av alle gjennom hele året (noen få er stengt vinterstid). De fleste av løypene er åpne ”hele døgnet”, dvs. den enkelte kan gå når man selv ønsker. Ved utgangspunktet for vandringen får man løypebeskrivelse (med kart) som man benytter for å finne frem på egenhånd. Løypene skal utnytte de kulturelle og naturmessige ”perler” i området slik at deltakeren (”turisten”) på en enkel måte får se hva kommunen har av severdigheter.

I kalenderen pr. 01. januar 2017 er det registrert permanente løyper på 10-12 km. De fleste har også en kortere løype på 5-6 km. Man får ett deltakerstempel for hvert kvartal, mens km registreres fortløpende, begrenset til en runde pr. dag. De fleste PV-er har selvstempling, dvs. at deltakeren selv stempler sine IVV-bevis etter fullført vandring.