Rundvandringer (RV) er vandringer som består av flere forskjellige løyper. Som ved permanente vandringer gjennomføres disse på egenhånd etter en løypebeskrivelse. Total løypelengde er min. 80 km, og maks. 160 km. Deltakeren kan avbryte vandringen der han ønsker, og så fortsette på et senere tidspunkt. Start og innkomst er lagt til samme område. For 2012 er det registrert 10 rundvandringer. Det gis ett deltakerstempel pr. 20 km samt antall tilbakelagte km i kilometerbeviset.